Tremper Albino

Základní gen - Recesivní

Objevil roku 1996 Ron Tremper. Nejstarší  ze tří druhů Albino (Bell, Rainwater). Mláďata se líhnou žluté až oranžové barvy s hnědými pruhy. Jejich oči jsou světle hnědé s červenými žilkami.

Poznámka: Barevné formy  Albino (Tremper, Rainwater, Bell) postrádají černý pigment.