Super Hypo

Super forma genu Hypo, kde jedinec na těle (hlava a ocas se nepočítá) nenese žádnou černou skvrnu. Častý výskyt Carrot Tail (oranžový ocas), Carrot Head (oranžová hlava), Baldy (hlava bez skvrn)