RAPTOR

Genetický název: Tremper Albino Eclipse ( Patternless Stripe )

R.A.P.T.O.R. - znamená Red eye Albino Patternless Tremper ORange. Jedinci oranžové (žluté) barvy bez kresby po těle. Jejich oči jsou celé červené nebo částečně červené (snake eye). Nesou si znaky Eclipse formy a to jsou bílá špička čumáku a ocasu a bílé nohy (ponožky). Byl vytvořen Ronem Tremperem roku 2004.

Můžeme se setkat i s Raptory s kresbou na těle (pruhy), v tomhle případě se jedná Banded RAPTORy (nebo také RABTORy), kteří postrádájí vlohu Patternless Stripe

Foto Banded RAPTOR