Paradox, Paradox Spot

Náhodně se vyskytující změny pigmentu. Může se objevit v podobě malé neobvyklé skvrny, ale může i zabírat větší část celého těla. Vyskytuje se nejvíce u barevných forem Enigma, Blizzard a White and Yellow.