High Yellow

Line Breed - Výběrový chov

Jedinci s výraznou žlutou barvou a menším počtem černých skvrn.