Carrot Tail

Je označení pro výrazně oranžovou barvu vyskytující se u kořene ocasu. Označit tak můžeme jedince, kteří mají výskyt minimálně na 15% délky ocasu. Výběrem těch nejlepších jedinců do chovu získáme také nejlepšího výsledku (Výběrový chov).