Blizzard

Základní gen - Recesivní

1995 objevil Jay Villa. Standartně se jedná o šedé zbarvení, u starších jedinců postupně hnědne. Častý výskyt Snake Eyes (ale nejedná se o gen Eclipse). Je to paternless gen - tzn. že všichni blizzardi i kombinace blizzardů neponesou žádnou kresbu, budou buď šedí nebo v kombinaci albino bílí.