Bandit

Forma vznikla výběrovým chovem  jedinců se silným podílem černé kresby a aberantní vlohou. Vyznačuje se zřetelnou kresbou na hlavě, nose, těle i ocase.  Výrazně se liší od klasické kresby tvarem a sytostí černého pigmentu. Ještě lepším výběrem jedinců do chovu můžeme dosáhnout na příklad zbarvení BOLD BANDIT nebo  BOLD JUNGLE BANDIT vyznačující se výraznými pruhy přes tělo nebo ocas.  Do chovu se zařazují POUZE jedinci správně označeni jako Bandit jinak linie zaniká. Stejně tak by se vytratila sytost černého pigmentu i znaky typické pro BANDIT.