Banana Blizzard

Genetický název : Blizzard Murphy Pattenless

Vzniká spojením dvou recesivních genů.  Jedinci se líhnou se světle šedou hlavou a ocasem a žlutým tělem. POZOR! Občas se stane, že i jedinec Blizzard se může hodně podobat této formě. Pokud tedy u jedince nejsou přímo uvedené a známé oba geny musí se tak ověřit v jeho  chovu.