Baldy

Je označení pro hlavu bez skvrn u formy Super Hypo. Výběrem jedinců do chovu s minimálním množstvím skvrn na hlavě (výběrový chov) dosáhneme toho nejlepšího výsledku.