Genetika

Homozygot - Wikipedie - "Nejvýšší barevná forma daného genu"
Heterozygot - Wikipedie - "Částečná barevná forma daného genu. Křížením dvou heterozygotů stejné barvné formy, máme šanci na získání Homozygota"

Dominantní gen: 

Hypo
Klasik "řekněme gekončík bez genu"
Enigma
 
vždy Homozygot
Stačí aby jeden z rodičů byl nositelem tohoto genu a máte 50% šanci, že potomci ho zdědí také.
 
příklad:
Jak to asi funguje:
 
 

Co-Dominantní gen: 

 
Heterozygot - Giant a Mack Snow - v tomhle případě je heterozygot rozpoznatelný při narození (u Gianta se to pozná až časem podle růstu a velikosti)
Homozygot - Super Giant a Mack Super Snow
 
příklad:
Oba rodičové jsou Mack Snow, tak potomstvo by mělo být 25% Mack Super Snow 50% Mack Snow a 25% Klasik.
Jak to asi funguje:
 

Recesivní gen: 

 
Heterozygot - u recesivních genů je takřka nerozeznatelný od neheterozygot, uvádí se procentuálním zastoupení v dané barevné formě (100%het neboli het, 66%het, 50%het, possible, zřídka kdy 25% nebo 33%). 
Homozygot - Vznikne pouze pokud oba rodičové nesou stejný recesevní gen ať už v homozygotní nebo heterozygotní formě a mládě je zdědí od obou rodičů.
 
 
 
 
příklad:
homozygot + homozygot = 100% mláďat je homozygot
homozygot + heterozygot = 50% homozygot 50% heterozygot
heterozygot + heterozygot = 25% homozygot 50% heterozygot 25% Klasik, jinak vyjádřeno 25% homozygot a 75% klasik 66% heterozygot (tzn, že 66,6% klasiků je hetero a 33,3% není )    
heterozygot + no heterozygot = 50% šance na heterozygoz ( tzn 50% mláďat je het a 50% není)
Jak to asi funguje:
 

Kombinace genů:

Díky mnoha základních genů mohou vznikaz barevné formy, které obsahují více genů a spousta z těhle kombinací si nese také svůj nový název. Např Mack Snow Tremper Albino Eclipse Enigma = Dreamsicle (viz seznam Barevných forem)
 
Příklad: Páření Mack Snow Albina het. RAPTOR a Super RAPTOR
 

Výběrový chov (Line Breed):

V tomhle případě se nejedná o konkrétní gen, ale pouze o jeho vylepšení tím, že páříme jen vybrané nejlepší jedince s určitým znakem, který se může u mláděte projevit v lepší kvalitě. Např: Tangerine - "byli vybíráni jen ti nejoranžovější jedinci"